Płynneinterwencje to seria czterech interwencji rzeźbiarskich, które powstały na terenie Polski. Obiekty pojawiły się nad morzem oraz we Wrocławiu gdzie wychował się i mieszka obecnie Krystian Truth Czaplicki. Są to rzeźby płynnie zacierające granice między autonomiczną formą - a instalacją site specific, między realizmem - a abstrakcją. Stworzone tak by wyglądały jak naturalne elementy przestrzeni publicznej, jakby od zawsze były wpisane w jej strukturę, w której funkcjonują i przekształcają się wspólnie z otoczeniem nabierając kolejnych warstw znaczeniowych. Ponadto cztery interwencje łączy wspólny mianownik – płyn. Płyn w różnej postaci, jest fragmentem rzeźb nadającym stalowym konstrukcjom efemeryczną świeżość.

Liquidinterventions is a series of sculptural interventions placed four locations in Poland; one of them by the seaside, three in Wrocław, the artist’s hometown. Krystian Truth Czaplicki works erase the border between autonomous form and site specific installation, between realism and abstraction. They are meant to look like natural elements of the urban space, as they were its integral part. Intervening in the space, they alternate both their primeval meaning as well as the character of the surrounding. Liquid is an element that lime all four projects. It is thanks to the liquid that each of the steal constructions gets its ephemeral freshness.

Łeba Poland 2012